Image 00
Image 01
Image 02
Image 03
Поддържане, Ремонтиране и Преустройване на Въжени Линии и Ски-Влекове

Дружество "КВЛ КНЯЖЕВО-КОПИТОТО" ЕООД е вписано на основание чл. 36, ал. 6 от Закона за техническите изисквания към продуктите в...

Проектиране, Изграждане и Монтиране на Въжени Линии и Ски-Влекове

Основната дейност на дружеството е свързана с:

  • Проектиране, изграждане и монтиране на въжени линии и ски-влекове
  • Поддържане, ремонтиране и преустройстване на въжени линии и ски-влекове
  • Безразрушителен контрол на въжени линии и ски-влекове, на детайли и въжета за: въжени линии, ски-влекове, повдигателни съоръжения, асансьори, шахтни и аналогични съоръжения
  • Безразрушителен контрол на съоръжения, конструкции и елементи - основен метал и заварени съединения
  • Измерване дебелини на стени на метални съоръжения
  • Измерване на съпротивление на защитни заземителни уредби, на мълниезащитни заземителни уредби и импеданса Zs на контура "фаза – защитен контур" на електрически уредби и съоръжения до 1000 V

Дружество "КВЛ КНЯЖЕВО-КОПИТОТО" ЕООД има съществен принос при изграждането, експлоатацията и контрола без разрушаване на голяма част от въжените линии и ски-влекове в страната, а именно:

  • Кабинкови въжени линии: КВЛ "Симеоново-Алеко", КВЛ "Боровец-Ястребец", КВЛ "Банско-Шилигарника", КВЛ "Картала"
  • Седалкови въжени линии и ски влекове: на Пампорово, на Банско, на Витоша, на Чепеларе, на Боровец и други

Дружеството има преки контакти с френската фирма ...

Прочети още

Орган За Контрол От Вида С "КК-БРК"

ОК "КК-БРК"е акредитиран да извършва безразрушителен контрол на нови и в експлоатация въжени линии и ски-влекове, на детайли и въжета за: въжени линии, ски-влекове, повдигателни съоръжения, асансьори, шахтни и аналогични съоръжения и безразрушителен контрол на съоръжения, конструкции и елементи - основен метал и заварени съединения ; измерване дебелини на метални съоръжения; измерване на съпротивление на защитни заземителни уредби, на мълниезащитни заземителни уредби и импеданса Zs...,

Прочети още